Newmarket Square Strategic Housing Development at Newmarket, Dublin 8